მოწყობილობის შეძენა

უფასო სარგებლობის პირობის გამოყენების შემთხვევაში - Homemarket-ის მოწყობილობა გადმოგეცემათ შემდეგი ვალდებულებით: თქვენს აპლიკაციაზე მიმაგრებულ ბალანსს ყოველთვიურად შეავსებთ 500 ან მეტი ლარის ოდენობით, რომელსაც თავად მოიხმართ Homemarket-ის პროდუქციის შესაძენად.

ბალანსის შევსება ხორციელდაბა მოწყობილობის გადმოცემის დროს და შემდეგ ყოველთვიურად, არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული თვის 10 რიცხვისა. ბალანსის შევსება შესაძლებელია მოწყობილობის აპლიკაციიდან საბანკო ბარათის მეშვეობით, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.


სახელის ველი სავალდებულოა!
გვარის ველი სავალდებულოა!
აირჩიეთ სქესი!
დაბადების თარიღი სავალდებულოა!
პირადი ნომერის ფორმატი არასწორია ან ცარიელია!
მობილური ნომერის ფორმატი არასწორია ან ცარიელია!
ელ. ფოსტის ფორმატი არასწორია ან ცარიელია!
ქალაქის ველი სავალდებულოა!
ქუჩის ველი სავალდებულოა!
ბინის ველი სავალდებულოა!
ველი სავალდებულოა!